Strefa KlientaPrzypomnij hasło
Przypomnij login
   
10 stycznia 2011
el-Dok System - nowa instrukcja kancelaryjna

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na prace Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nad zmianą instrukcji kancelaryjnych (projekt rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) oraz zalecenie stosowania nowego JRWA informujemy, że ZETO Lublin prowadzi sukcesywne prace dostosowujące el-Dok System do w/w projektu.
W chwili obecnej proponujemy wraz z najnowszą wersją 3.1_03 el-Dok System program serwisowy aktualizujący JRWA do nowych zmian, umożliwiającą pracę ze starym i nowym RWA. Opis i zasady działania aktualizacji oraz zestawienie działań koniecznych do wykonania przez klienta zamieszczono: do akceptacji w programie serwisowym oraz jako załącznik na stronie internetowej ZETO. Przypominamy jednocześnie, iż nowe rozporządzenie wobec braku podpisu Prezesa Rady Ministrów, nie jest prawnie obowiązującym aktem normatywnym. Klienci dokonują dostosowania systemu na własne ryzyko oraz odpowiedzialność.

 
© 2017 ZETO Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def