Strefa KlientaPrzypomnij hasło
Przypomnij login
   
29 kwietnia 2014
Zapytanie ofertowe - na usługę wynajmu sali przeznaczonej na szkolenie komputerowe.
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, realizując projekt:  „Wyższe kompetencje informatyczne 50+ ECDL” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na usługę wynajmu sali przeznaczonej na szkolenie komputerowe.


Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet                IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie              9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie       9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.


Zapytanie nr 4 /ECDL-core/ 2014   Pobierz dokument:  ZapytanieOferta


termin nadsyłania ofert upływa w  dniu 16.05.2014r, o godzinie 14.00.  Dane do kontaktu:
  tel: + 48 81 718 42 09; 718 42 16; e-mail: cnt2@zeto.lublin.pl
Szczegóły o projekcie
 
© 2017 ZETO Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def